financiën

inkomsten & uitgaven

In de vee-industrie spelen grote economische belangen. Daarom is het belangrijk dat we opkomen voor deze dieren zonder financieel afhankelijk te zijn van bedrijven of overheid. We kiezen ervoor om honderd procent subsidievrij te werken.

Hoe komt Wakker Dier aan inkomsten?

De baten zijn voor het overgrote deel afkomstig van onze donateurs, zo’n 40.000 mensen. Verder ontvangen wij jaarlijks een vaste bijdrage van 0,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Incidenteel zijn er ook donaties van andere particuliere fondsen.

Meer weten over fondsenwerving?

In het jaarverslag vind je alles over donateurs en fondsenwerving. Aan bod komen het financieringsmodel, werving, behoud, upgrading en achterbancommunicatie.

Waar wordt jouw geld aan besteed?

Jouw donaties zijn bestemd om de dieren te helpen. Deze werden als volgt besteed:

Toelichting:

  • Company campaigning (bedrijven aanspreken): we vragen hen (publiekelijk) om een einde te maken aan het dierenleed achter hun producten.
  • Publicitaire aandacht: via de pers en reclame laten we zien hoe er in ons land met de landbouwhuisdieren wordt omgesprongen.
  • Consumentenvoorlichting: wij geven voorlichting – een beter leven voor de dieren begint op je eigen bord.
  • Juridisch campagnevoeren: wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures.
  • Fondsenwerving: zo garanderen we groei om meer voor de dieren te kunnen doen.
  • Beheer & administratie: bijvoorbeeld huur kantoor, post en ICT.

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn betaalde medewerkers in dienst van de stichting. Hun salaris bedraagt gemiddeld €2.523 per maand (netto). Verder ontvangen zij 8 procent vakantiegeld, een gewone pensioenregeling en reiskostenvergoeding (tweedeklas OV). Er zijn geen andere extra’s. Het beloningsbeleid van de medewerkers inclusief het bestuur is na te lezen in het jaarverslag.

De leden van de raad van toezicht hebben recht op vacatiegeld, als vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Geen van de leden heeft van dat recht gebruik gemaakt. Gemaakte onkosten vergoeden we op verzoek. Verder bieden we een vegetarische maaltijd aan bij vergaderingen.

Beheer van reserves en beleggingsbeleid

Reserves worden zo beperkt mogelijk aangehouden. Er wordt alleen geld opzij gezet voor noodgevallen (continuïteitsreserve) of voor een specifiek omschreven doel met besteding binnen een redelijke termijn (bestemmingsreserve). Gelden worden uitsluitend aangehouden op spaarrekeningen en spaardeposito’s. Wij beleggen niet.

Meer weten over onze financiën?

In het jaarverslag vind je alles over de financiën. Aan bod komen de jaarrekening en de accountantsverklaring, de bijbehorende toelichting en een overzicht van de interne controle- en beheermaatregelen.

varkens in stal

help de dieren in de vee-industrie

De dieren hebben een vreselijk leven in de vee-industrie. Help jij mee hier een einde aan te maken?