Hoe komt Wakker Dier aan inkomsten?

De baten zijn voor het overgrote deel afkomstig van onze donateurs, zo’n 32.000 mensen. Verder ontvangen wij jaarlijks een vaste bijdrage van 0,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. En in 2018 een extra bedrag van bijna 1,4 miljoen euro. Daarmee gaan we de komende jaren heel Nederland aansporen om vaker een dagje vegetarisch te eten. Incidenteel zijn er ook donaties van andere particuliere fondsen. Tot slot ontvangen we rente over de financiële reserve.

Subsidievrij en onafhankelijk

In de vee-industrie spelen grote economische belangen. Daarom is het belangrijk dat we opkomen voor deze dieren zonder financieel afhankelijk te zijn van bedrijven of overheid. Dus kiezen wij ervoor om 100% subsidievrij te werken.

Meer weten over fondsenwerving?

In hoofdstuk 3 van het jaarverslag vind je alles over donateurs en fondsenwerving. Aan bod komen het financieringsmodel, werving, behoud, upgrading en achterbancommunicatie.

Waar wordt jouw geld aan besteed?

Jouw giften zijn bestemd om de dieren te helpen. Donaties worden daarom zo snel mogelijk ingezet. Afgezien van een beperkte continuïteitsreserve, pot Wakker Dier geen gelden op. In 2017 werden de donaties als volgt besteed:

  • 38% Bedrijven aanspreken: we vragen hen (publiekelijk) om een einde te maken aan het dierenleed achter hun producten.
  • 17% Bewustwording: via de pers en reclame laten we zien hoe er in ons land met de landbouwhuisdieren wordt omgesprongen.
  • 15% Voorlichting: wij geven voorlichting – een beter leven voor de dieren begint op je eigen bord.
  • 1% Wetgevingsbeïnvloeding: wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures.
  • 20% Fondsenwerving: zo garanderen we groei om meer voor de dieren te kunnen doen.
  • 9% Beheer & administratie: bijvoorbeeld huur kantoor, post en ICT.

Salaris bestuur

De bestuursleden zijn betaalde medewerkers in dienst van de stichting. Hun salaris varieert van € 2.338 – tot € 2.665 (netto) per maand. Verder ontvangen zij 8% vakantiegeld, een gewone pensioenregeling en reiskostenvergoeding (tweedeklas OV). Er zijn geen andere extra’s.

Volgens het weekblad Elsevier is onze voorzitter van het bestuur één van de slechtst betaalde directeuren van Nederland. Daar zijn we best een beetje trots op. Meer over de arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden vindt je in het jaarverslag.

Meer weten over onze financiën?

In hoofdstuk 4 van het jaarverslag vind je alles over de financiën. Aan bod komen de jaarrekening, de bijbehorende toelichting en een overzicht van de interne controle- en beheermaatregelen.

Hoofdstuk 4 bevat ook de accountantsverklaring over de jaarrekening.