Hoe komt Wakker Dier aan inkomsten?

De baten zijn voor het overgrote deel afkomstig van onze donateurs, zo’n 30.500 mensen. Verder ontvangen wij jaarlijks een vaste bijdrage van 0,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. En in 2018 een extra bedrag van bijna 1,4 miljoen euro. Daarmee sporen we de komende jaren heel Nederland aan om vaker een dagje vegetarisch te eten. Incidenteel zijn er ook donaties van andere particuliere fondsen.

Meer weten over fondsenwerving?

In hoofdstuk 3 van het jaarverslag vind je alles over donateurs en fondsenwerving. Aan bod komen het financieringsmodel, werving, behoud, upgrading en achterbancommunicatie.

Waar wordt jouw geld aan besteed?

Jouw donaties zijn bestemd om de dieren te helpen. In 2018 werden deze als volgt besteed:

beeld lasten 2018

Toelichting:

  • Company campaigning (bedrijven aanspreken): we vragen hen (publiekelijk) om een einde te maken aan het dierenleed achter hun producten.
  • Publicitaire aandacht: via de pers en reclame laten we zien hoe er in ons land met de landbouwhuisdieren wordt omgesprongen.
  • Consumentenvoorlichting: wij geven voorlichting – een beter leven voor de dieren begint op je eigen bord.
  • Wetgevingsbeïnvloeding: wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures.
  • Fondsenwerving: zo garanderen we groei om meer voor de dieren te kunnen doen.
  • Beheer & administratie: bijvoorbeeld huur kantoor, post en ICT.

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn betaalde medewerkers in dienst van de stichting. Hun salaris varieert van € 2.543 – tot € 2.876 (netto) per maand. Verder ontvangen zij 8% vakantiegeld, een gewone pensioenregeling en reiskostenvergoeding (tweedeklas OV). Er zijn geen andere extra’s. Het beloningsbeleid van de medewerkers inclusief het bestuur is na te lezen in het jaarverslag.

De leden van de raad van toezicht vervullen hun taken onbetaald: alleen kosten gemaakt bij het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Beheer van reserves en beleggingsbeleid

Reserves worden zo beperkt mogelijk aangehouden. Er wordt alleen geld opzij gezet voor noodgevallen (continuïteitsreserve) of voor een specifiek omschreven doel met besteding binnen een redelijke termijn (bestemmingsreserve). Gelden worden uitsluitend aangehouden op spaarrekeningen en spaardeposito’s. Wij beleggen niet.

Meer weten over onze financiën?

In hoofdstuk 4 van het jaarverslag vind je alles over de financiën. Aan bod komen de jaarrekening, de bijbehorende toelichting en een overzicht van de interne controle- en beheermaatregelen. Dit hoofdstuk bevat ook de accountantsverklaring over de jaarrekening.