De raad bestaat momenteel uit drie personen en wordt in de komende tijd met één of twee leden uitgebreid. De raad houdt toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken. En adviseert daarover waar nodig.

RvT Foto Job

Job van der Have, voorzitter

Hoofdfunctie: geen

Nevenfuncties: voorzitter bestuur stichting Albron, onafhankelijk bestuurder/commissaris Ondernemingskamer.

Sinds ik met Wakker Dier in contact kwam, zijn mijn ogen geopend over dierenwelzijn. Er is een wereld te winnen in bewustwording over de wijze waarop de vleesverwerkende industrie met de belangen van de dieren omgaat. Wakker Dier doet dat op een indringende en effectieve manier en ik draag graag mijn steentje bij.

RvT Foto Maarten

Maarten ten Doesschate, vicevoorzitter

Hoofdfunctie: geen

Nevenfuncties: lid raad van toezicht NVVE, penningmeester bestuur Stichting Buytentwist

Ik wil mij graag inzetten voor een beter leven voor dieren in de vee-industrie. Door mijn contact met Wakker Dier begreep ik hoe bepalend de rol van de voedingsindustrie hierin is. De integere en professionele wijze waarop Wakker Dier deze industrie stevig aanpakt, spreekt mij bijzonder aan.

210909 foto Philip voor website

Philip de Roos, lid

Hoofdfunctie: advocaat

Nevenfuncties: geen

Ik geloof dat wij – de mensen én de dieren – gelukkiger en beter af zullen zijn in een samenleving die respectvoller omgaat met dierenwelzijn. In de vee-industrie zijn grote winsten te pakken, en Stichting Wakker Dier zet zich vol passie en met succes in om die winst te realiseren. Ik draag graag bij aan die missie.

Wakker Dier teamfoto

Het team van Wakker Dier

Maak kennis met de medewerkers en het bestuur van Wakker Dier