De raad bestaat momenteel uit een tweetal interim leden. Naast het houden van toezicht hebben zij als taak om een nieuwe permanente raad samen te stellen.

  • Job van der Have: voorzitter (nevenfuncties: Voorzitter bestuur stichting Albron; Onafhankelijk bestuurder/commissaris Ondernemingskamer).
  • Maarten ten Doesschate: lid (nevenfuncties: Lid raad van toezicht NVVE; Penningmeester bestuur Stichting Buytentwist).
Wakker Dier teamfoto

Het team van Wakker Dier

Maak kennis met de medewerkers en het bestuur van Wakker Dier