De raad bestaat momenteel uit een tweetal interim leden. Naast het houden van toezicht hebben zij als taak om een nieuwe permanente raad samen te stellen.

RvT Foto Job

Job van der Have, voorzitter

Nevenfuncties: voorzitter bestuur stichting Albron, onafhankelijk bestuurder/commissaris Ondernemingskamer.

Sinds ik met Wakker Dier in contact kwam, zijn mijn ogen geopend over dierenwelzijn. Er is een wereld te winnen in bewustwording over de wijze waarop de vleesverwerkende industrie met de belangen van de dieren omgaat. Wakker Dier doet dat op een indringende en effectieve manier en ik draag graag mijn steentje bij.

RvT Foto Maarten

Maarten ten Doesschate, lid

Nevenfuncties: lid raad van toezicht NVVE, penningmeester bestuur Stichting Buytentwist

Ik wil mij graag inzetten voor een beter leven voor dieren in de vee-industrie. Door mijn contact met Wakker Dier begreep ik hoe bepalend de rol van de voedingsindustrie hierin is. De integere en professionele wijze waarop Wakker Dier deze industrie stevig aanpakt, spreekt mij bijzonder aan.

Wakker Dier teamfoto

Het team van Wakker Dier

Maak kennis met de medewerkers en het bestuur van Wakker Dier