De raad bestaat momenteel uit vier personen. De raad houdt toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken. En adviseert daarover waar nodig.

RvT voorzitter Jeroen Recourt

Jeroen Recourt, voorzitter

Hoofdfunctie: coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Nevenfuncties: Voorzitter van de stichting Jongerenrechtbanken, lid van de Eerste Kamer, vicevoorzitter van de stichting Geneesmiddelen Bulletin, bestuurslid van de stichting Tucht NRVT.

Jeroen vindt dat we onze ogen niet kunnen sluiten voor het immense leed dat we dieren aandoen in de vee-industrie. Hij staat daarom volledig achter de doelstelling van Wakker Dier en is vereerd dat hij als voorzitter van de raad van toezicht hier een bijdrage aan mag leveren.

RvT lid Maarten Doesschate

Maarten ten Doesschate, vicevoorzitter

Hoofdfunctie: geen

Nevenfuncties: lid raad van toezicht NVVE, penningmeester bestuur Stichting Buytentwist

Maarten wilt zich graag inzetten voor een beter leven voor dieren in de vee-industrie. Door zijn contact met Wakker Dier begreep hij hoe bepalend de rol van de voedingsindustrie hierin is. De integere en professionele wijze waarop Wakker Dier deze industrie stevig aanpakt, spreekt hem bijzonder aan.

RvT lid Philip de Roos

Philip de Roos, lid

Hoofdfunctie: advocaat

Nevenfuncties: geen

Philip geloof t dat wij – de mensen én de dieren – gelukkiger en beter af zullen zijn in een samenleving die respectvoller omgaat met dierenwelzijn. In de vee-industrie zijn grote winsten te pakken, en Wakker Dier zet zich vol passie en met succes in om die winst te realiseren. Hij draagt graag bij aan die missie.

RvT lid Mark Companjen

Mark Companjen, lid

Hoofdfunctie: Management Consultant

Nevenfuncties: lid raad van toezicht stichting Omega

Net zoals een steeds grotere groep Nederlanders is Mark bewuster gaan kijken naar wat hij eet, waar het vandaan komt en hoe er in de voedselketen met dieren is omgegaan. Producenten die vandaag de dag nog steeds het welzijn van dieren ondergeschikt maken aan goedkopere productie worden door Wakker Dier met effectieve, baanbrekende campagnes op de korrel genomen. Hier draagt Mark graag aan bij.

Wakker Dier teamfoto

Het team van Wakker Dier

Maak kennis met de medewerkers en het bestuur van Wakker Dier