beeld leden RvT

Dick Weiffenbach, voorzitter
Advocaat/partner bij HVG Law
nevenfuncties: bestuursvoorzitter stichting de Roos en lid Adviescommissie Beloningsregeling Directeuren.
“Veel mensen gaan slaapwandelend door het leven wat betreft de herkomst van dierlijk voedsel en het extreme dierenleed dat in verband daarmee vaak wordt veroorzaakt. Het is een voorrecht Wakker Dier te mogen helpen het publiek wakker te schudden en misstanden op te heffen.”

Alwine de Jong, vice-voorzitter
Manager FD/BNR Networks
nevenfunctie: lid raad van toezicht Stichting Gezondheidszorg Eindhoven.
“Als samenleving moeten we ons consumptiegedrag structureel veranderen. Wakker Dier draagt doelgericht bij aan die verandering, met effectieve campagnes tegen de vee-industrie.”

Rolf Fouchier, lid
CEO bij Creative Dock
“Achter onze drang naar meer en goedkoper vlees gaat een (vaak onbekende) wereld van dierenleed schuil. Ik ben ervan overtuigd dat de waarheid achter het vleesschap velen van ons tegenstaat en dat wij liever een beter leven zien voor de dieren. Het kan absoluut anders. Wakker Dier geeft om dieren, verzet zich tegen massaproductie en gunt dieren een dierenleven.”

Talitha Muusse, lid
mede-oprichter / eigenaar Blikverruimers
nevenfuncties: lid raad van toezicht MVO Nederland, bestuurslid Stichting NatuurCollege, lid raad van advies TNO en eigenaar Cambio Consulting.
“Gandhi zei; ‘de beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met haar dieren’. Dit raakt mij. Ondanks onze enorme welvaart leven er dagelijks miljoenen dieren een onterend bestaan. Ik geloof dat bedrijven het voortouw moeten nemen in dierenwelzijn; ook dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Wakker Dier teamfoto

Het team van Wakker Dier

Maak kennis met de medewerkers en het bestuur van Wakker Dier