Het bestuur

De bestuursleden zijn betaalde medewerkers in dienst van de stichting.

RIS_6570

Anne Hilhorst, voorzitter bestuur en directeur

Nevenfuncties: voorzitter stichting Kind te Paard

Anne is gefascineerd door dieren en de natuur. Ze betreurt dat mensen meestal voor de makkelijkste weg kiezen als ze hun boterham beleggen. En dat de makkelijkste weg vaak veel dierenleed veroorzaakt. Daar wil ze wat aan doen. Door de diervriendelijkste keuze de makkelijkste keuze te maken.

Foto Marije

Marije van der Lint, vicevoorzitter & penningmeester bestuur en manager organisatie

Nevenfuncties: geen

Marije gelooft dat bewuster consumptiegedrag de basis vormt voor een gezonder milieu en een betere maatschappij. Daarom maakte Marije de overstap vanuit het bedrijfsleven. Zij zet haar kennis en ervaring in om de operationele planning en organisatie van Wakker Dier verder te professionaliseren. Hiermee hoopt zij samen met de rest van het team, een bijdrage te leveren aan het verbeteren van dierenwelzijn in de vee-industrie.

De medewerkers

Foto Lianne

Lianne, campaigner

Lianne vindt het bizar dat dieren in de vee-industrie worden behandeld als product en in de supermarkt worden aangeprezen als stuntartikel. Ze vindt ook dat het Nederlanders te makkelijk wordt gemaakt om niet na te denken over de herkomst van hun eten, waardoor zij gedachteloos blijven meewerken aan dierenleed. Ze wil daarom mensen bewust maken van de gevolgen van goedkoop vlees en ervoor zorgen dat minder en beter vlees eten de standaard wordt. Ze verheugt zich op een toekomst waarin met verbazing wordt teruggekeken op de manier waarop nu nog met dieren wordt omgegaan.

RIS_6483

Ollie, medewerker financiën

Als je van dieren houdt kan je wat Ollie betreft niet je ogen sluiten voor de leefomstandigheden van de dieren in de vee-industrie. Ze vindt het onacceptabel dat er dieren moeten lijden, omdat smaak, gemak en winst boven hun welzijn worden geplaatst. Door zich in te zetten voor Wakker Dier hoopt zij mensen aan te sporen bewustere en diervriendelijkere keuzes te maken.

Foto-Michael

Michaël, fondsenwerving en donateursservice

De vee-industrie is slecht voor dieren, het milieu, en mensen. Werken aan de missie van Wakker Dier is daarom Michaël’s manier om zoveel mogelijk leed bij weerloze dieren te voorkomen, maar ook om te bouwen aan een betere toekomst voor onszelf en de aarde waarop we leven.

Foto-Angie-300×300

Angie, campaigner

Angie vindt het onderscheid tussen mens en dier dat (veel) mensen maken kunstmatig en gebaseerd op een ongefundeerd gevoel van superioriteit. De positie van dieren in de vee-industrie is één van de meest extreme consequenties hiervan. Zij wil daarom het recht inzetten om verandering te brengen in de manier waarop dieren in de vee-industrie worden behandeld.

RIS_6852

Kaya, campaigner

Als twaalfjarige begroef Kaya al het vlees zonder biologisch keurmerk uit protest in de achtertuin. Tegenwoordig is ze iets minder radicaal, maar des te meer overtuigd van het feit dat de manier waarop dieren in de vee-industrie worden gehouden echt niet kan. Dit is ook wat al het wetenschappelijk onderzoek laat zien. En het is volgens haar de hoogste tijd om die bevindingen te vertalen naar verandering.

Noortje

Noortje, fondsenwerving en donateursservice

Noortje is ervan overtuigd dat iedereen het liefst in harmonie wil leven. De manier waarop we nu met dieren in de vee-industrie omgaan, rijmt daar volgens haar gewoon niet mee. Wakker Dier geeft mensen inzicht in de misstanden die het systeem met zich meebrengt, waardoor echte verandering uiteindelijk mogelijk wordt. En daar werkt Noortje graag aan mee.

Foto Karolina

Karolina, fondsenwerving en donateursservice

Geen dier of mens verdient het om onder erbarmelijke omstandigheden te leven. Karolina ziet mensen, dieren en natuur als één geheel. Haar droom is dat die drie elementen in verbondenheid en balans met elkaar bestaan. Werken bij Wakker Dier is haar manier om een steentje bij te dragen aan het dierenwelzijn.

Foto Mirte

Mirte, teamleider donateursservice

Mirte verbaast zich al jaren over het gemak waarmee we over dierenleed heenstappen zodra het op ons bordje ligt. De verhalen die we onszelf hierover vertellen, als individu en als maatschappij, moeten veranderen. De campagnes van Wakker Dier zorgen dat zelfs de grootste supermarktketens hun gewoontes beginnen aan te passen. Daarmee verandert ook wat er op ons bord komt. En daar werkt Mirte graag aan mee.

Foto Fien

Fien, campaigner

Fien snapt niet waarom we dieren met minder respect behandelen dan mensen. Mensen lijken wel eens te vergeten dat wij zelf ook dieren zijn. Fien inspireert graag anderen om bewust te worden van hun eigen denken en doen, want elke keuze heeft een impact op onze aarde. En daarnaast hebben alle dieren recht op een gelukkig bestaan.

Foto-Mick-300×300

Mick, fondsenwerving en donateursservice

Mick schrikt er elke keer weer van hoe weinig prioriteit dierenwelzijn heeft in het huidige systeem, en welke misstanden daaruit voortkomen. Alles is gericht op meer en goedkoper produceren, en voor het gemak wordt dan even vergeten dat het om levende wezens gaat. Dat kan en moet echt anders.

Foto-Tamara

Tamara, medewerker fondsenwerving

Tamara is ervoor verantwoordelijk dat Wakker Dier nieuwe donateurs krijgt. Want met meer donateurs kunnen we meer dieren in de vee-industrie een beter leven geven. Zij wil dat mensen veel bewuster worden van het stukje vlees dat op hun bord ligt. Door allemaal wat minder en verantwoorder vlees te eten kunnen we de dieren stapje bij beetje het leven geven waar zij recht op hebben.

Foto-Collin-300×300

Collin, campaigner

Collin verbaast zich erover hoe eenvoudig het is om je verantwoordelijkheden af te schuiven wanneer het gaat om dierenwelzijn. Om dieren in dichte, volle stallen te houden, omdat de prijs doorslaggevend is. Om vlees als klantenlokker te gebruiken, omdat dat het beste verdienmodel is. En om vlees te eten zonder te willen weten waar het vandaan komt, omdat je denkt dat je in je eentje het verschil niet kunt maken. Daar wil Collin verandering in brengen, door verantwoordelijkheden weer terug te brengen naar diegenen die de keuzes maken.

Foto-Jannemieke

Jannemieke, art director

Jannemieke ziet graag een wereld waar respect is voor mens, dier en milieu. Zonder vee-industrie. Als grafisch ontwerper giet zij de boodschap van Wakker Dier in een aantrekkelijk jasje. Daarmee wil zij extra veel mensen wakker schudden, en zo een bijdrage leveren aan een beter bestaan voor heel veel dieren. Want het kan anders.

Foto Kenny

Kenny, campaigner

Kenny vindt dat alle wezens die pijn kunnen lijden een rechtvaardige behandeling verdienen. Omdat dieren niet voor zichzelf op kunnen komen, wil Kenny ze een stem geven. En dan juist de dieren in de vee-industrie. In Nederland worden namelijk meer dan 500 miljoen dieren per jaar geproduceerd. We kunnen ontzettend veel voor ze betekenen als we allemaal bewuster eten.

foto Marilou

Marilou, medewerker fondsenwerving

De aanbieders van vlees gebruiken prachtige en grappige dieren op een verschrikkelijke manier, alleen maar om er geld aan te verdienen. Marilou is trots deel uit te maken van een organisatie die voor het welzijn van deze miljoenen dieren grote stappen maakt. Binnen Wakker Dier is ze er verantwoordelijk voor dat de donateurs zich betrokken en gewaardeerd voelen.

Foto jet – 2021

Jet, campaigner

Houd jij van pijn? Jet niet. En dieren ook niet, denkt zij. Dieren kunnen niet zelf in opstand komen tegen ongemakken die ze in hun levens ondervinden. Dat is jammer, maar nog geen reden om weg te kijken. Hoe bewijs je dierenleed? Niet met dierenfluisteraars als je het Jet vraagt. Wel met wetenschappelijk onderzoek.

Foto-Renske

Renske, medewerker organisatie

Renske kan niet goed tegen onrecht. En al helemaal niet waar het dieren betreft, die niet in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Met haar opgedane kennis en ervaring in de filantropische sector wil Renske daarom graag haar bijdrage leveren aan de missie van Wakker Dier. Opdat uiteindelijk geen dieren meer hoeven te lijden onder de erbarmelijke omstandigheden in de vee-industrie.

AVXD0869 (1)

Daan, campaigner

Dierenleed, voedselconversie, CO2 uitstoot, ontbossing, hoog landgebruik; er zijn veel redenen waarom we met vlees moeten minderen. Ook zijn er genoeg smakelijke, voedzame en betaalbare alternatieven. Nu alleen nog producenten en publiek overtuigen dat het echt moét. Daarom werk ik bij Wakker Dier.

Sjoerd_WakkerDier2021-RDV–293

Sjoerd, campaigner

Sjoerd vindt het gewoon een kwestie van beschaving om dieren goed te behandelen. Dit geldt zeker in Nederland waar ongekend veel dieren op een kluitje zitten, meer dan 100.000.000. Nederland is al decennialang exporteur dierenleed. Sjoerd is overtuigd dat we nu schatplichtig zijn om juist het goede voorbeeld te geven.

Foto Clara

Clara, fondsenwerving en donateursservice

Hoe kan het dat we als kind opgroeien met een natuurlijke fascinatie voor dieren en die als volwassenen los lijken te laten? Volgens Clara is de onzichtbaarheid van de vee-industrie de reden dat mensen hier nog steeds massaal vlees van kopen. Door het wrede verhaal achter elk stukje vlees aan het licht te brengen hoopt Clara dat mensen een diervriendelijkere keuze maken.

Foto-Judith

Judith, fondsenwerving en donateursservice

Een wereld waarin wij zorg dragen voor onze omgeving, in de breedste zin van het woord, dat is waar Judith naar streeft. Minder vlees eten en bewuster je boodschappenmandje vullen is dé manier om de dieren in de vee-industrie een beter leven te geven en tegelijkertijd je ecologische voetafdruk te verkleinen.

default-afbeelding-persberichten_16x9

Raad van toezicht

Maak kennis met de raad van toezicht van Wakker Dier.