Het bestuur

De bestuursleden zijn betaalde medewerkers in dienst van de stichting.

Foto Arthur

Arthur Wiltink, voorzitter bestuur en directeur

Nevenfuncties: geen

De kennis en ervaring die Arthur eerder in zijn werkzame leven heeft opgedaan, kan hij nu inzetten voor iets waar hij echt in gelooft. Zo hoopt hij een bijdrage te mogen leveren aan een daadwerkelijk beter leven voor de enorme aantallen – maar desondanks vaak vergeten – dieren in de vee-industrie.

Foto-Anne

Anne Hilhorst, vice-voorzitter bestuur en manager campagneteam

Nevenfuncties: voorzitter stichting Kind te Paard

Wat Anne fascineert, zijn natuur en dieren. Wat Anne betreurt, is dat veel mensen kiezen voor de makkelijkste weg als ze hun boterham beleggen. Want ze weten niet wat ze veroorzaken met hun keuze. En dat wil ze graag veranderen, door te laten zien wat er achter de gesloten staldeuren in ons land gebeurt.

Foto Caspar

Caspar Brinkman, secretaris bestuur en manager fondsenwerving

Nevenfuncties: geen

Waarom het ene dier de hemel in knuffelen en het andere dier in de hel laten creperen? Caspar verbaast zich hierover en vindt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor het welzijn van dieren in de vee-industrie. Het voorkomen van dierenleed draagt bovendien bij aan een gezondere en harmonieuzere samenleving, gelooft Caspar. Hij zet zich voor Wakker Dier dan ook graag in voor het activeren van gelijkgestemden: mensen laten denken, delen, doen en doneren.

Foto Marije

Marije van der Lint, penningmeester bestuur en Manager Organisatie

Nevenfuncties: geen

Marije gelooft dat bewuster consumptiegedrag de basis vormt voor een gezonder milieu en een betere maatschappij. Daarom maakte Marije onlangs de overstap vanuit het bedrijfsleven. Sinds augustus zet zij haar kennis en ervaring in om de operationele planning en organisatie van Wakker Dier verder te professionaliseren. Hiermee hoopt zij samen met de rest van het team, een bijdrage te leveren aan het verbeteren van dierenwelzijn in de vee-industrie.

De medewerkers

Wakker Dier heeft naast de vier bestuursleden nog zestien medewerkers:

Foto Lianne

Lianne Alink, campaigner

Lianne vindt het bizar dat dieren in de vee-industrie worden behandeld als product en in de supermarkt worden aangeprezen als stuntartikel. Ze vindt ook dat het Nederlanders te makkelijk wordt gemaakt om niet na te denken over de herkomst van hun eten, waardoor zij gedachteloos blijven meewerken aan dierenleed. Ze wil daarom mensen bewust maken van de gevolgen van goedkoop vlees en ervoor zorgen dat minder en beter vlees eten de standaard wordt. Ze verheugt zich op een toekomst waarin met verbazing wordt teruggekeken op de manier waarop nu nog met dieren wordt omgegaan.

S Allewelt 520x520px

Suzannne Allewelt, ontwerper

De vee-industrie is veel te massaal volgens Suzanne, en dit is schadelijk voor mens, dier en milieu. Mensen hebben het idee gekregen dat we iedere dag vlees moeten eten, waardoor we nu dieren als producten zien. Een visie die Suzanne totaal niet kan en wil delen. Ze hoopt dat mensen in de toekomst bewuster met dieren omgegaan en veel duurzamer gaan eten. Door de boodschap van Wakker te visualiseren wil ze deze boodschap helder en krachtig over te brengen.

Foto Wandana

Wandana Biekram, fondsenwerving en donateursservice

Het is ronduit vreselijk hoe er met dieren in de vee-industrie wordt omgegaan. Wandana voelt zich verantwoordelijk voor de aarde waarop zij leeft. Daar hoort ook bij dat er met respect met de dieren wordt omgegaan. Het kan niet zo zijn dat de miljoenen verborgen dieren in Nederland aan hun lot worden overgelaten. Samen met haar collega’s en donateurs zet ze zich daarom in voor het verbeteren van het leven van deze dieren.

Foto-Michael

Michaël van Caspel, fondsenwerving en donateursservice

De vee-industrie is slecht voor dieren, het milieu, en mensen. Werken aan de missie van Wakker Dier is daarom Michaël’s manier om zoveel mogelijk leed bij weerloze dieren te voorkomen, maar ook om te bouwen aan een betere toekomst voor onszelf en de aarde waarop we leven.

foto Kim

Kim de Crom, coördinator interne projecten

Mens, dier en natuur zijn van elkaar afhankelijk. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Kim vindt dat als het gaat om de veehouderij, wij allen verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor het milieu, onze gezondheid maar vooral uit menselijkheid. Als coördinator Interne projecten bij Wakker Dier wil Kim op haar manier bijdragen aan een dierwaardig leven in de veehouderij.

Foto Karolina

Karolina Joniec, fondsenwerving en donateursservice

Geen dier of mens verdient het om onder erbarmelijke omstandigheden te leven. Karolina ziet mensen, dieren en natuur als één geheel. Haar droom is dat die drie elementen in verbondenheid en balans met elkaar bestaan. Werken bij Wakker Dier is haar manier om een steentje bij te dragen aan het dierenwelzijn.

foto Martijn

Martijn Lodewijkx, persvoorlichter

Martijn vindt dat er meer respect zou moeten zijn voor mensen, dieren en dingen. Dat respect gaat nogal eens verloren in industriële productiedwang. Daarom wil hij vanuit zijn media-expertise graag bijdragen aan de missie van Wakker Dier. Bewustzijn creëren door media-aandacht en mobilisatie van de publieke opinie. Op naar een beter leven voor de dieren in de veehouderij.

Foto-Tamara

Tamara van der Mijn, medewerker fondsenwerving

Tamara is ervoor verantwoordelijk dat Wakker Dier nieuwe donateurs krijgt. Want met meer donateurs kunnen we meer dieren in de vee-industrie een beter leven geven. Zij wil dat mensen veel bewuster worden van het stukje vlees dat op hun bord ligt. Door allemaal wat minder en verantwoorder vlees te eten kunnen we de dieren stapje bij beetje het leven geven waar zij recht op hebben.

Foto-Collin

Collin Molenaar, campaigner

Collin verbaast zich erover hoe eenvoudig het is om je verantwoordelijkheden af te schuiven wanneer het gaat om dierenwelzijn. Om dieren in dichte, volle stallen te houden, omdat de prijs doorslaggevend is. Om vlees als klantenlokker te gebruiken, omdat dat het beste verdienmodel is. En om vlees te eten zonder te willen weten waar het vandaan komt, omdat je denkt dat je in je eentje het verschil niet kunt maken. Daar wil Collin verandering in brengen, door verantwoordelijkheden weer terug te brengen naar diegenen die de keuzes maken.

Foto-Jannemieke

Jannemieke Oostra, art director

Jannemieke ziet graag een wereld waar respect is voor mens, dier en milieu. Zonder vee-industrie. Als grafisch ontwerper giet zij de boodschap van Wakker Dier in een aantrekkelijk jasje. Daarmee wil zij extra veel mensen wakker schudden, en zo een bijdrage leveren aan een beter bestaan voor heel veel dieren. Want het kan anders.

Foto Kenny

Kenny Oostrik, campaigner

Kenny vindt dat alle wezens die pijn kunnen lijden een rechtvaardige behandeling verdienen. Omdat dieren niet voor zichzelf op kunnen komen, wil Kenny ze een stem geven. En dan juist de dieren in de vee-industrie. In Nederland worden namelijk meer dan 500 miljoen dieren per jaar geproduceerd. We kunnen ontzettend veel voor ze betekenen als we allemaal bewuster eten.

Foto-Jet

Jet Salomons, campaigner

Houd jij van pijn? Jet niet. En dieren ook niet, denkt zij. Dieren kunnen niet zelf in opstand komen tegen ongemakken die ze in hun levens ondervinden. Dat is jammer, maar nog geen reden om weg te kijken. Hoe bewijs je dierenleed? Niet met dierenfluisteraars als je het Jet vraagt. Wel met wetenschappelijk onderzoek.

Foto-Renske

Renske Sanders, medewerker organisatie

Renske kan niet goed tegen onrecht. En al helemaal niet waar het dieren betreft, die niet in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Met haar opgedane kennis en ervaring in de filantropische sector wil Renske daarom graag haar bijdrage leveren aan de missie van Wakker Dier. Opdat uiteindelijk geen dieren meer hoeven te lijden onder de erbarmelijke omstandigheden in de vee-industrie.

Foto Hilde

Hilde Swart, medewerker financiën

Hilde wordt gelukkig van een eerlijke wereld, waarin niemand buiten de boot valt. Ook de dieren niet. Ze ziet echter dat de realiteit anders is. Om hier verandering in te brengen wil ze dat alle boeren de mogelijkheid krijgen om goed voor hun dieren te zorgen, waardoor ook alle dieren in de vee-industrie een dierwaardig leven kunnen leiden.

Foto Sjoerd voor op website

Sjoerd van de Wouw , Campagne en beleidsmedewerker

Sjoerd vindt het gewoon een kwestie van beschaving om dieren goed te behandelen. Dit geldt zeker in Nederland waar ongekend veel dieren op een kluitje zitten, meer dan 100.000.000. Nederland is al decennialang exporteur dierenleed. Sjoerd is overtuigd dat we nu schatplichtig zijn om juist het goede voorbeeld te geven.

Foto Clara

Clara Yeboah-Meijer, fondsenwerving en donateursservice

Hoe kan het dat we als kind opgroeien met een natuurlijke fascinatie voor dieren en die als volwassenen los lijken te laten? Volgens Clara is de onzichtbaarheid van de vee-industrie de reden dat mensen hier nog steeds massaal vlees van kopen. Door het wrede verhaal achter elk stukje vlees aan het licht te brengen hoopt Clara dat mensen een diervriendelijkere keuze maken.

Foto-Judith

Judith Zaal, fondsenwerving en donateursservice

Een wereld waarin wij zorg dragen voor onze omgeving, in de breedste zin van het woord, dat is waar Judith naar streeft. Minder vlees eten en bewuster je boodschappenmandje vullen is dé manier om de dieren in de vee-industrie een beter leven te geven en tegelijkertijd je ecologische voetafdruk te verkleinen.

default-afbeelding-persberichten_16x9

Raad van toezicht

Maak kennis met de raad van toezicht van Wakker Dier.