Burgers en Wakker Dier helpen bioboer met advocatenkosten

Bijna 4.000 burgers doneren samen met Wakker Dier geld aan biologische melkveehouders voor hun proces tegen de staat. De bioboeren willen hun koeien redden van de slacht die de overheid heeft opgelegd vanwege de mestberg. De rechter gaf de boeren al gelijk, omdat de biologische sector niet verantwoordelijk is voor het mestprobleem. Maar staatssecretaris Van Dam gaat in hoger beroep, waardoor alsnog slacht dreigt voor circa 6.000 gezonde biologische melkkoeien. Wakker Dier vroeg heel Nederland om de boeren te helpen met een kleine bijdrage door ‘shitbeleid’ te SMS’en. Bijna 4.000 burgers doneerden samen ruim €10.000. Wakker Dier verdubbelt het bedrag tot €20.000: “We worden gebeld door wanhopige en intens verdrietige boeren en boerinnen. We hopen op deze manier hun bedrijven en koeien te kunnen redden.”

Wakker Dier steunt bioboeren via vereniging De Natuurweide

Wakker Dier doet de donatie aan de vereniging De Natuurweide, de overkoepelende organisatie voor biologische melkveehouders. De Natuurweide vertegenwoordigt 230 boeren en coördineert de rechtszaken van diverse biologische boeren tegen de staat. Op dit moment loopt het hoger beroep tegen de staat van de biologische boeren die in eerste instantie al gelijk kregen van de rechter. Daarnaast ondersteunt De Natuurweide tientallen andere biologische boeren die nu ook een kort geding tegen de staat aanspannen. Teunis Jacob Slob, de voorzitter van De Natuurweide: “Naast de financiële bijdrage is dit ook een enorme morele ondersteuning voor de Biologische melkveehouders. We hopen dat hiermee voorkomen kan worden dat biologische koeien onnodig geslacht moeten worden.”

Rechter: biologische koeien zijn niet het probleem

Tot 1 april 2015 werd de Nederlandse melksector in bedwang gehouden door de melkquota. Het afschaffen van deze quota leidde in korte tijd tot een grote groei van het aantal koeien en tot een mestoverschot. Om het mestoverschot aan te pakken, besloot de overheid dat er 60 duizend koeien naar de slacht moeten. Oók dieren van biologische boeren die onder strenge milieuregels vallen. Een aantal biologische boeren stapte naar de rechter en kreeg gelijk. De rechter oordeelde dat biologische boeren en hun koeien niet verantwoordelijk zijn voor het mestoverschot. Klare taal. Maar de staat gaat toch in hoger beroep om de slacht van de zesduizend biologische melkkoeien af te dwingen. De Natuurweide en Wakker Dier willen dit onrecht koste wat kost voorkomen.

Het alternatief voor shitbeleid is een grondgebonden melkveehouderij

Wakker Dier noemt de plannen van de overheid ‘shitbeleid’ en wil het anders: vorig jaar november werd het plan ‘Grondgebonden Melkveehouderij’ gepubliceerd door een coalitie van diverse boeren-, natuur-, milieu- en zuivelorganisaties. Dit voorstel zorgt ook voor de benodigde afname van mest, zodanig dat binnen vijf jaar alle melkveebedrijven grondgebonden zijn.
 
Dat betekent dat ze allemaal genoeg grond hebben om koeien te weiden en alle mest zelf te gebruiken. Van een mestoverschot is er dan geen sprake meer. Dit gebeurt nu al op biologische en grondgebonden melkveebedrijven. Zo had de overheid een slag kunnen maken naar een duurzame veehouderij. Wakker Dier ondersteunt het plan voor een grondgebonden melkveehouderij met de koe in de wei. Maar helaas beschermt de overheid liever de industrie dan de koe.

Wakker Dier in actie tegen het #shitbeleid

Begin april plaatste Wakker Dier een rouwadvertentie voor zes biologisch-dynamische koeien die al slachtoffer werden van het shitbeleid. En gaven wij aandacht aan het absurde feit dat de overheid aan de ene kant toelaat dat honderdduizenden mest-producerende kalveren worden geïmporteerd en aan de andere kant tienduizenden Hollandse koeien afmaakt omdat ze mest produceren. In februari publiceerde Wakker Dier een rapport met het Centrum voor Landbouw en Milieu over de vele negatieve gevolgen voor melkkoeien van de nieuwe mestregelgeving. Nu lijkt de rechter de laatste hoop om nog iets van het shitbeleid recht te zetten.

red de biokoe shitbeleid 2017