Giftig stalklimaat varkens aangepakt

Beeld: varken in donkere stal

Er komen waarschijnlijk wettelijke limieten voor giftige gassen in varkensstallen. Dat heeft minister Schouten bekend gemaakt. Veel varkens lijden door slechte stallucht aan longontstekingen en ontstoken ogen. Wakker Dier voert al langer campagne voor wettelijke limieten en was recent een handhavingsprocedure gestart. Ook andere organisaties zoals Varkens in Nood voeren al langer intensief campagne voor betere stallucht. Dit lijkt nu zijn vruchten voor de varkens af te werpen.

Giftige dampen in de stal

Varkens in de vee-industrie slijten hun leven op betonnen roostervloeren, hangend boven hun eigen mestdampen. Te hoge concentraties ammoniak en fijnstof maken dat veel varkens lijden aan pijnlijke borstvliesontstekingen, longontstekingen en ontstoken ogen. Deze dieren zijn benauwd, moeten veel hoesten of lopen rond met rood doorlopen en tranende ogen.

Recht op frisse neus

Wakker Dier en ook andere organisaties zoals Varkens in Nood voeren al langer campagne voor een gezonder stalklimaat. Niet alleen volgens dierenorganisaties hebben varkens recht op een frisse neus: ook in de wet is vastgelegd dat de gasconcentraties in de stal niet schadelijk mogen zijn. Volgens deskundigen zou de ammoniakconcentratie zeker niet boven de twintig ppm (parts per million) uit mogen komen. Desondanks heeft de NVWA ammoniakconcentraties gemeten tot wel 99 ppm.

Juridische procedure Wakker Dier

Tot nu toe greep de NVWA helaas zelden in bij hoge ammoniakconcentraties. Daarom startte Wakker Dier dit jaar een handhavingsprocedure om gezondere stallucht via de rechter af te dwingen. De NVWA moet hierover deze week een besluit nemen. Afhankelijk van het besluit, zou Wakker Dier daarna naar de rechter stappen. De stichting beraadt zich momenteel of dit na de uitspraak van de minister nog nodig is. Sjoerd van de Wouw: “De woorden van de minister zijn hoopvol, maar wat de minimumnorm wordt, en hoe de NVWA hierop gaat controleren is vooralsnog onzeker.”