Ministerie van LNV presenteert teleurstellend Hitteplan

Vandaag presenteert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een langverwacht plan om dieren te beschermen tegen hitteleed. Wakker Dier vindt dat de voorgestelde maatregelen lang niet voldoende zijn om de dieren te beschermen. “Het Hitteplan is nog geen druppel op een gloeiende plaat,” stelt Collin Molenaar van Wakker Dier.

Dieren in de stal

Het plan beschrijft wat de overheid wil doen tegen hitte in de stal, de wei en op transport. In stallen kan de temperatuur flink oplopen. Toch bevat het nieuwe Hitteplan geen maatregelen om ervoor te zorgen dat de temperatuur leefbaar blijft. Terwijl stallen in de zomerperiode koeler blijven wanneer ze goed geïsoleerd zijn, er koelsystemen aanwezig zijn, of wanneer er minder dieren in de stal gehouden worden.

Handhaving schaduwplek

Volgens de wet heeft elk dier in de wei bij hoge temperaturen recht op schaduw. Het ministerie erkent nu eindelijk dat dit in de praktijk onvoldoende gebeurt en belooft concrete regels op te stellen waarmee handhavers overtredingen kunnen aanpakken. Wakker Dier is blij met de belofte op verbetering van het toezicht en zal de overheid hier scherp op blijven houden.

Transport

Tot ergernis van Wakker Dier stelt de overheid concrete maatregelen voor diertransport uit met een beroep op lopend onderzoek. Volgens de huidige wetgeving mogen dieren getransporteerd worden tot een maximum buitentemperatuur van 35 graden. Volgens een motie uit 2021 moet deze grens echter omlaag naar 30 graden. Wakker Dier wil deze grens op 27 graden, omdat boven deze temperatuur de sterfte bij kippen significant toeneemt. Molenaar: “Het ministerie wil eerst onderzoeken bij welke temperatuur dieren van hun stokje gaan. Maar het is allang duidelijk dat 35 graden veel te heet is: het is nu tijd voor actie.”

Beloftes

Wakker Dier vraagt al sinds 2019 een nationaal Hitteplan om dieren te beschermen tegen hitteleed. De Tweede Kamer besloot een jaar later via een motie dat er een hitteplan zou komen. Het ministerie van LNV – verantwoordelijk voor het opstellen van het plan – beloofde deze in het voorjaar en later in het najaar van 2021 voor te leggen aan de Kamer. Molenaar: “De dieren hebben lang op het plan moeten wachten. De verwachtingen waren hoog, maar worden niet waargemaakt.”