Biggen die vroeg worden weggehaald bij hun moeder hebben vaker last van gezondheidsproblemen, angst en rusteloosheid. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) waarschuwde afgelopen jaar nog voor een toename in het aantal weesbiggen en dat het biggenleed hierbij “exponentieel toeneemt”. Ook minister Adema erkende de grote welzijnsproblemen van weesbiggen waaronder stress, maagdarmstoornissen en letsel.

Steeds meer biggen

Moedervarkens worden al decennialang bewust geselecteerd en gefokt om steeds meer biggen te krijgen. Waar ze twintig jaar geleden 22 biggen per jaar kregen, is dat aantal nu gestegen naar dertig. Het grote aantal biggen gaat ten koste van moeder en kind. De moeders zijn niet altijd in staat om al hun biggen te voeden, waardoor een deel wordt weggehaald. De moedervarkens zelf moeten vaak al voor hun vierde levensjaar met gezondheidsproblemen naar de slacht.

Wet

Het is bij wet verboden om biggen binnen drie weken na de geboorte bij hun moeder weg te halen, tenzij dat noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en het welzijn van big of moedervarken. De NVWA heeft nu duidelijk uitgesproken dat biggen moederloos opfokken vanwege bewust gecreëerde grote worpen niet noodzakelijk is. Na een handhavingsverzoek van Wakker Dier trad de instantie op bij drie varkensbedrijven met weesbiggen.

Nieuw besluit

In eerste instantie leek het erop dat de NVWA het onnodig scheiden van moeder en big zou blijven gedogen. De toezichthouder leek akkoord te gaan met varkenshouders die standaard zwakke biggen van grote worpen weghaalden en apart legden. Nadat Wakker Dier hierover in krantenadvertenties alarm sloeg, reageerde landbouwminister Adema kritisch op dit biggenleed.

Hij stelde dat varkensbedrijven maatregelen moeten nemen zodat een moedervarken niet langer structureel meer biggen krijgt dan ze kan voeden. De NVWA schaart zich in hun nieuwe besluit van afgelopen februari achter dit standpunt van de minister. Tevens is toegezegd dat er voortaan gecontroleerd wordt op het moederloos opfokken van biggen. Daarom heeft Wakker Dier recent besloten niet in beroep te gaan.