• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie

Overheid grijpt niet in bij kuikensterfte

12 jul 2017

Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share by email

De overheid grijpt niet in bij verhoogde sterfte door honger en dorst bij kuikentjes. Recent onderzoek bewijst dat de sterfte onder piepjonge kuikentjes significant toeneemt als ze 36 tot 60 uur lang geen eten en drinken krijgen. Toch heeft de overheid vandaag besloten pas ná 60 uur vasten in actie te komen. Deze uitspraak is onderdeel van een juridische procedure dat Wakker Dier vier jaar geleden is gestart tegen het ministerie van Economische Zaken. Kuikentjes krijgen in Nederland gemiddeld pas 24 à 48 uur nadat ze uit het ei zijn gekropen toegang tot water en voer. Een groot deel van deze diertjes zit dus in de gevarenzone met meer kans op sterfte. Wakker Dier vindt dit onacceptabel en gaat in beroep. 

Kuikens krijgen dagen geen eten en drinken
Kuikens komen uit het ei in grote machinale ovens op een broederij. In een standaard broederij krijgen de kuikentjes geen eten en drinken. Dit krijgen ze pas nadat ze in de stal aankomen waar ze de rest van hun leven slijten. Gemiddeld duurt het in Nederland 24 tot 48 uur voordat de kuikentjes eindelijk kunnen eten en drinken. 
 
Vasten zorgt voor extra sterfte
Een groot en recent literatuuronderzoek van Wageningen University & Research toont aan dat er significant meer jonge kuikentjes doodgaan als ze 36 tot 60 uur geen eten en drinken krijgen. Dat is dus een gevarenzone. Om de kuikens te beschermen is het belangrijk dat deze zone vermeden wordt. De overheid denkt hier anders over. Zij vinden dat het welzijn van de dieren pas ná 60 uur honger en dorst wordt aangetast. Wakker Dier vindt dat de overheid achteloos omgaat met het leven van dieren en gaat in hoger beroep tegen deze beslissing. 
 
De sector is inmiddels wel druk aan de slag 
Terwijl de overheid weigert in te grijpen, is de pluimveesector vol in ontwikkeling. Er zijn inmiddels diverse broedsystemen ontwikkeld waarbij de kuikens wel direct of snel na uitkomst water en voer krijgen. Deze broedsystemen zijn flink in opkomst, omdat de resultaten positief zijn voor iedereen. Het kuiken wordt veel leed bespaard, de boer krijgt een vitaler kuiken en er wordt minder antibiotica gebruikt. 
« Terug naar persberichten
Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn Share by email

successen van Wakker Dier

wat doet Wakker Dier?

In de Nederlandse vee-industrie produceren we jaarlijks zo'n 500 miljoen dieren, vaak onder afschuwelijk omstandigheden. Wakker Dier geeft deze ‘vergeten’ dieren een stem. Wij schudden iedereen wakker, want iedereen kan kiezen voor een beter dierenwelzijn.

wat kun jij doen?