Investeringen

De minister erkent in haar Kamerbrief dat een aantal brandveiligheidsmaatregelen zorgen voor minder slachtoffers, maar dat dit niet opweegt tegen de investeringen van de boer. “Kennelijk vindt de minister kiloknallervlees belangrijker dan het redden van duizenden getroffen dieren,” aldus Wakker Dier.

Slachtoffers

Het afgelopen jaar waren er twintig branden met slachtoffers te betreuren. Daarvan vonden negen stalbranden plaats in pluimveestallen. Zo’n 114 duizend kippen gingen daarbij in vlammen op. Naast nog zo’n 6.500 varkens en zo’n 800 runderen; voornamelijk kalfjes.

Ernstige verwondingen

Stalbrand veroorzaakt veel dierenleed. De dieren stikken of raken bewusteloos door de rookontwikkeling. Een deel van de dieren kan geen kant op, en verbrandt daardoor levend. Dieren die een brand overleven, worden vanwege hun ernstige verwondingen vaak alsnog geëuthanaseerd.

Brandveilige stallen

Sinds 2008 houdt Wakker Dier het aantal stalbranden bij. De afgelopen tien jaar stierven in totaal 1,5 miljoen dieren door brand. Wakker Dier voert campagne voor meer brandveilige stallen. Ze wil dat de minister onder meer vluchtmogelijkheden voor dieren, fatsoenlijke blusvoorzieningen en brandmelders verplicht stelt.

190122 Tabel stalbranden met slachtoffers 2018 – Wakker Dier