Sterfte koeien tijdens transport onveranderd hoog

In 2023 waren 1.027 koeien er zo slecht aan toe, dat ze stierven onderweg naar het slachthuis of bij aankomst direct werden afgemaakt. Dit blijkt uit de reactie van minister Adema (LNV) op een brandbrief van Wakker Dier. De cijfers zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren, ondanks een toezegging van de minister om het handhavingsbeleid voor niet-transportwaardige koeien aan te scherpen. Volgens Wakker Dier schieten de maatregelen tekort. “Als een koe het transport niet overleeft, dan is ze erg ziek of gewond de wagen ingejaagd. Dit is dierenmishandeling waarop streng moet worden gehandhaafd,” aldus Anne Hilhorst.

Minister Adema beloofde in het voorjaar van 2023 om de transportregels aan te scherpen. Ook de NVWA zou strenger gaan handhaven op de transportwaardigheid van melkkoeien. Wakker Dier vroeg de minister van LNV eind 2023 middels een brandbrief om opheldering over de effectiviteit van deze maatregelen. In reactie hierop deelt de minister nu gegevens over het aantal dode en zieke koeien op transport in 2021, 2022 en 2023.

Aan hun lot overgelaten

In 2023 stierven 105 runderen tijdens transport naar het slachthuis. Nog eens 11 dieren bezweken op de slachterij en 911 dieren kwamen daar zodanig ziek of gewond aan, dat ze direct werden gedood. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met eerdere jaren. Het illegale transport van doodzieke koeien neemt dus niet af, ondanks het aangescherpte beleid.

Leed door transport

Een koe kan van nature wel twintig jaar oud worden, maar een Nederlandse melkkoe gaat gemiddeld met zes jaar al naar de slacht. Vaak is ze dan ziek of gewond, waardoor het risico op leed tijdens het transport groter is dan bij een gezonde koe. Bovendien verergert het vervoer voor veel dieren hun ziekte of kreupelheid.

Strengere handhaving

Wakker Dier is geschokt door de nieuwe cijfers. Hilhorst: “Het is absurd dat er nog steeds wordt gesleept met doodzieke en gewonde dieren en dat veehouders hiermee wegkomen.” Wakker Dier eist dat de minister steviger ingrijpt tegen boeren die willens en wetens doodzieke dieren op transport zetten.