Wakker Dier start Meldpunt Hittestress

Beeld: jonge koeien in de brandende zon

Wakker Dier opent vandaag een Meldpunt Hittestress voor dieren in de vee-industrie. Mensen kunnen online melden wanneer zij dierenleed door hitte zien. “De komende zomer zullen miljoenen dieren weer last hebben van hittestress. Met het Meldpunt willen we dit dierenleed zichtbaar maken en politiek agenderen,’ zegt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Bij hittestress kunnen dieren niet meer voldoende afkoelen, met allerlei welzijnsproblemen of zelfs de dood tot gevolg. Vooral ‘hoogproductieve dieren’, zoals plofkippen en koeien die veel melk geven, hebben snel last van warmte. Koeien met hittestress hijgen en zweten, kippen hijgen en spreiden hun vleugels en varkens rollen door de poep. Algemene symptomen zijn een snelle ademhaling en uiteindelijk de dood door hartfalen. “Hitte is een enorm drama voor de dieren, maar het blijft buiten beeld,” zegt Hilhorst.

Meldpunt

Wakker Dier roept burgers op om melding te doen als zij dieren met hitteproblemen zien. Een melding kan worden gedaan via de webpagina. Hittestress is vooral zichtbaar in overvolle en bloedhete transportwagens waar de dieren niet aan de hitte kunnen ontsnappen, en in weilanden waar de dieren vaak geen schaduw hebben. “Ook buiten het zicht is veel leed, in dichte kippen- en varkensstallen,” zegt Hilhorst, “Daar is het meestal nog warmer dan buiten.”

Telling

Wakker Dier houdt het aantal dagen bij waarop dieren hittestress kunnen ervaren (vanaf 22 ºC en een luchtvochtigheid vanaf 75 procent). Vorig jaar telde 39 hittestressdagen. Naar verwachting zal het aantal dagen met hittestress de komende jaren door klimaatverandering toenemen. Vorig jaar werd de vee-industrie verrast door de hoge temperaturen en stierven 163.000 dieren. “Als er nu niets gedaan wordt, wijst alles erop dat er ook dit jaar weer duizenden dieren aan de hitte zullen bezwijken,” zegt Hilhorst.

Rol LNV

Het ministerie van LNV en de NVWA zijn niet voldoende voorbereid op de hittestress die miljoenen dieren deze zomer zal treffen. Wakker Dier riep de overheid daarom eerder al op om zo snel mogelijk te komen met een Nationaal Hitteplan voor dieren. Om de urgentie van het probleem te onderstrepen lanceert de dierenwelzijnsorganisatie nu een Meldpunt. “De tijd dringt. De problemen voor de dieren zullen de komende jaren alleen maar toenemen,” aldus Hilhorst.