De ergste misstanden:

  • Verwaarlozing.
  • Import van vlees van mishandelde paarden uit Latijns-Amerika.

Het leven van een paard

De paardensector is zeer gevarieerd. Dat maakt het moeilijk concrete cijfers te geven. Officiële tellingen spreken van ongeveer 118.000 paarden en pony’s, maar het werkelijke aantal wordt geschat tussen de 300.000 en 500.000. Deze paarden worden gebruikt voor sport, recreatie, fokken of paardenmelk.

Het welzijn van deze paarden varieert enorm. Veel paarden en pony’s worden geborsteld, geknuffeld en vertroeteld. Zij komen veel buiten en hebben genoeg sociale contacten. Maar de Dierenbescherming krijgt jaarlijks ook honderden meldingen binnen van paardenverwaarlozing. De meeste welzijnsproblemen ontstaan doordat paarden te weinig contact hebben met andere paarden en te weinig ruimte hebben.

Er worden in Nederland geen paarden speciaal voor de vleesconsumptie gefokt. Toch wordt er regelmatig paardenvlees gegeten. Pony’s en paarden die niet (meer) voor fokkerij, sport of recreatie gebruikt kunnen worden, gaan vaak naar de slacht. Het gaat meestal om heel jonge of juist oude dieren. Sinds de economische crisis, stijgt het aantal paarden dat naar de slacht gaat.

Veel van het Nederlands paardenvlees wordt geëxporteerd naar Zuid-Europa, waar paardenbiefstuk vaker wordt gegeten. Maar er worden ook levende dieren op transport gezet, omdat slachten in het buitenland goedkoper is.

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mails, zodat we je op de hoogte houden van wat jij kunt doen voor de dieren in de vee-industrie. We sturen je maximaal 1 tot 2 mails per maand.

In Nederland is er weinig vraag naar paardenworst of -rookvlees. Wel blijkt uit onderzoek van Wakker Dier dat in maar liefst één op de drie snacks paardenvlees is verwerkt. Het gaat dan vooral om frikadellen, kroketten, bitterballen en gehaktballen en gehaktstaven. Het overgrote deel wordt geïmporteerd uit landen waar paarden wel speciaal gefokt worden voor het vlees. Het vlees wordt voornamelijk uit Argentinië en Brazilië gehaald, maar ook uit bijvoorbeeld België en Luxemburg. Er is weinig bekend over het leven en de slacht van deze dieren. Er zijn amper regels en er wordt slecht gecontroleerd. Het is geen uitzondering dat deze paarden sterk vermagerd en mishandeld zijn.

De Europese Commissie heeft de import van paardenvlees uit Mexico inmiddels verboden. Er wordt nog wel paardenvlees geïmporteerd uit landen als Argentinië, Canada en Uruguay, terwijl de misstanden daar minstens zo erg zijn.

Nederland exporteert gezonde paarden en importeert het vlees van ondervoede paarden uit Latijns-Amerika. Veel van deze handel is zinloos; Nederland importeert evenveel paarden en paardenvlees als dat het exporteert.
Er zijn een aantal paardenmelkerijen in Nederland. De huisvesting van de melkpaarden is vergelijkbaar met de huisvesting van recreatie- en sportpaarden. Vergeleken met melkkoeien zijn de welzijnsproblemen beperkt. Zo mogen de veulentjes bij de merrie blijven, is de melkproductie laag en komt uierontsteking amper voor.

 

Wat wil Wakker Dier verbeteren?

  • Ruimte, buitenlucht en sociale contacten voor alle paarden.
  • Einde aan de import van vlees van mishandelde paarden.