• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie

Het leven van een kip in de vee-industrie

Er leven zo’n 100 miljoen kippen in Nederland. Een gewone kip, zoals je die op een kinderboerderij ziet, bestaat niet in de vee-industrie. Kippen worden gehouden ofwel voor hun vlees, ofwel voor hun eieren. In beide gevallen zijn ze tot het uiterste doorgefokt om de hoogste productie uit de kip te halen.

Lees meer over leghennen of vleeskuikens:

  • portal button legkip
  • portal button vleeskuiken

Kippen die worden gehouden voor hun vlees, heten vleeskuikens. Deze dieren zijn tot het uiterste doorgefokt op snelle groei en op grote borstspieren voor een grote kipfilet. Na zes weken weegt deze plofkip al ruim twee kilo. Dan gaat ze naar de slacht. Op die leeftijd is de kip nog een kuiken. In Nederland worden jaarlijks een half miljard plofkippen geslacht.

Kippen die worden gehouden voor hun eieren, heten leghennen. Zij zijn doorgefokt op eierproductie. Een 'industriële' leghen legt er wel 300 per jaar. Omdat de haantjes van legkippen niet snel groeien en geen eieren leggen, zijn ze niet economisch rendabel en worden ze - direct uit het ei - vernietigd. Een leghen wordt anderhalf jaar oud, dan gaat het dier naar de slacht en wordt ze ‘soepkip’.

Of het nou een vleeskuiken is of een leghen, geen van deze kippen heeft ooit zijn of haar moeder gezien. Ook biologisch gehouden kippen niet. Eieren worden geproduceerd door bedrijven waar men ‘ouderdieren’ of ‘grootouderdieren’ houdt. De eieren worden getransporteerd naar broederijen en daar komen alle kuikens uit hun ei. Vanuit de broederij gaan de kuikens naar de boer. Het overgrote deel van de kippen komt nooit buiten en leeft in schuren met duizenden dicht op elkaar. Aan het einde van hun leven worden ze hardhandig gevangen, op transport gezet en geslacht.