Dit is er mis met veetransport:

  • Er is slechte controle op de regelgeving.
  • Onderweg krijgen de dieren te maken met stress en ziekte.
  • Transport is vaak zinloos.

Sluit je aan

Meld je aan voor onze e-mails, zodat we je op de hoogte houden van wat jij kunt doen voor de dieren in de vee-industrie. We sturen je maximaal 1 tot 2 mails per maand.

Veetransport is wreed transport

Veel dieren verlaten voor het eerst de stal als ze op transport gaan. Vaak gaat het opdrijven erg hardhandig, met ongelukken als gevolg. En dan is de rit nog niet begonnen. De dieren zitten op elkaar gepropt in een kleine ruimte, wat onrust, agressie en verwondingen veroorzaakt. Deze stressvolle ervaring leidt regelmatig tot paniek, diarree en wagenziekte. En dan zijn er nog de weersomstandigheden. De dieren krijgen te maken met hitte in de files onderweg naar Spanje, en met kou en sneeuw naar Polen. Om het leed compleet te maken, zijn ventilatie, verwarming en drinkwater vaak onvoldoende geregeld. Hoe langer het transport duurt, hoe slechter het gaat.

Hoe zit het dan met de regelgeving?

Het is over de grens lastig te controleren of de regelgeving om dieren te beschermen wordt nageleefd. Frauderen is eenvoudig: in het land van vertrek laadt men het toegestane aantal dieren in, om er over de grens dieren bij te laden. Ook is de regelgeving gebaseerd op de werktijden van de chauffeur, niet op dierenwelzijn. Als de chauffeur zijn wettelijk verplichte pauzes neemt, is er geen limiet aan de duur of afstand van een transport. De dieren mogen slechts af en toe rusten

Veetransport is toegestaan als het dier ‘fit’ genoeg is

Wat is fit? Dat staat nergens duidelijk omschreven. Wel is bekend dat een zwak dier op de boerderij moet worden afgemaakt door een dierenarts. Omdat het dier dan geen geld oplevert voor de veehouder, gaan er toch vele zieke dieren mee op transport. Bovendien is het transport van levend vee is een belangrijke oorzaak van de verspreiding van gevaarlijke dierziektes.

De dieren betalen de échte prijs

Veel transporten zijn onnodig. Jaarlijks importeren we zo’n 700.000 jonge kalfjes, terwijl we tegelijkertijd zelf een grote exporteur zijn van kalfsvlees. En waarvoor zijn deze internationale transporten goed? Ze leveren hooguit een paar cent winst per kilo vlees op.

Wat wil Wakker Dier verbeteren?

  • Geen internationaal transport van levende dieren.
  • Diervriendelijkere omstandigheden in veewagens.
  • Kortere reistijden.
  • Betere en strengere controles.