• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie
  • slideshow veetransport 1
  • dieren worden van hot naar her gesleept
   om een paar dubbeltjes te besparen

  • slideshow veetransport 2
  • elke dag gaan duizenden varkens
   op veetransport naar het buitenland

  • slideshow veetransport 3
  • biggen en kalfjes van enkele weken oud
   hebben heel Europa al gezien

  • slideshow veetransport 4
  • dieren lijden aan wagenziekte, stress, hitte...

  • slideshow veetransport 5
  • ... kou, pijn, honger, dorst en vermoeidheid

 • Previous
 • Next

Veetransport

Jaarlijks gaan er miljoenen dieren in overvolle vrachtwagens de grens over. Pasgeboren of ‘slachtrijpe’ biggen gaan op veetransport naar Zuid-Spanje of Rusland om afgemest of geslacht te worden. Omdat het daar goedkoper kan dan in Nederland. De besparing: een paar cent per kilo. Regelgeving om de dieren te beschermen wordt slecht nageleefd en is moeilijk te controleren over de vele grenzen.

Lees meer

De ergste misstanden:

 • Slechte controle op de regelgeving.
 • Op transport krijgen de dieren te maken met stress en ziekte.
 • Transport is zinloos: import is vaak even groot als de export.
   

Stress, ziekte en ontberingen

Voor de dieren is het transport de eerste keer in hun leven dat ze de stal verlaten. Het opdrijven gaat vaak hardhandig, waardoor er ongelukken gebeuren. De dieren zitten op elkaar gepropt in een kleine ruimte, wat tot stress, agressie en verwondingen leidt.

De stressvolle ervaring van het transport kan leiden tot wagenziekte, paniek en diarree. Onderzoek toont aan dat vooral varkens last hebben van wagenziekte en dat het welzijn van de dieren hard achteruit gaat naarmate het transport langer duurt.

Tijdens een transport van 24 uur kunnen de weersinvloeden zeer uiteenlopen. Ventilatie, verwarming en drinkwater zijn vaak onvoldoende geregeld. De dieren worden blootgesteld aan hitte in de files naar Spanje of juist aan kou en sneeuw op weg naar Rusland.

Er zijn ook problemen met het vervoer van zieke dieren. Veetransport is alleen wettelijk toegestaan als het dier fit genoeg is. Wat fit genoeg precies inhoudt is zeer vaag omschreven. Een zwak dier moet ter plekke (op de boerderij) worden afgemaakt door een dierenarts en worden afgevoerd. Het dier is dan niet meer geschikt voor consumptie en levert dus geen geld meer op. Dit willen veehouders voorkomen, vandaar dat er vele voorbeelden bekend zijn van dieren die ondanks hun ziekte toch een veewagen zijn in gesleept om naar de slacht te gaan.

Veel transporten zijn onnodig. Dieren gaan urenlang op transport om in een ander land geslacht te worden, alleen om wat centen te besparen. Bovendien importeren we ook weer veel levende dieren, waarvan een groot deel weer als vlees geëxporteerd wordt. Jaarlijks importeren we bijvoorbeeld zo'n 800.000 jonge kalfjes, terwijl we tegelijkertijd zelf de grootste exporteur zijn van kalfsvlees. Al deze internationale transporten leveren hooguit een paar cent winst per kilo vlees op.

Het transport van levend vee is een belangrijke oorzaak van de verspreiding van dierziektes. Grote uitbraken grijpen als een lopend vuurtje om zich heen, door transport van dieren die er wel gezond uitzien, maar toch besmet zijn.

Regelgeving voor veetransport

Nederland heeft geprobeerd de veetransportsector zichzelf te laten reguleren en controleren. Vanwege het grote aantal misstanden is dit weer teruggedraaid. Controles zijn moeilijk omdat een transport door verschillende landen gaat. Er kan makkelijk gefraudeerd worden. Zo laadt men in het land van vertrek netjes het toegestane aantal dieren in de vrachtwagens, om er eenmaal over de grens nog meer bij te laden.

De reistijden zijn veel te lang. De regelgeving die hiervoor bestaat is gebaseerd op de werktijden van de chauffeur en niet op dierenwelzijn. Als de chauffeur de wettelijk verplichte pauzes neemt, is er geen limiet aan de duur of afstand van een veetransport. Wel moet een varken na 24 uur en een rund na 29 uur minimaal één etmaal uitrusten buiten de vrachtwagen.

Cijfers

Levende dieren 2014
          Import
            Export
varkens 1.360.000 10.875.000
runderen 1.014.000 302.000
kippen 114.782.000 332.565.000

Wat wil Wakker Dier bereiken?

 • Geen internationaal transport van levende dieren, transporteer vlees.
 • Betere omstandigheden in veewagens.
 • Kortere reistijden.
 • Betere en strengere controles.

nieuws over veetransport

rapport over transport

 Lees meer over het transport van kippen in het rapport Wetsovertredingen en dierenleed.

Laatste update: januari 2017.

wat kun jij doen?