“Hitteleed voor 146 miljoen dieren”

Vleeskuiken

Naar schatting 146 miljoen dieren in de veehouderij zijn dit jaar getroffen door de hitte, blijkt uit de Hittestress Monitor van Wakker Dier. “De zomers worden door klimaatverandering steeds heter. Toch is er ook deze zomer opnieuw nauwelijks iets gedaan door LNV-minister Schouten om dit ernstige dierenleed te voorkomen,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Dit jaar telde 41 dagen met een groot risico op hittestress: drie dagen meer dan in 2019 en in lijn met de stijgende trend sinds 1950. In de verschillende hete periodes had een aanzienlijk deel van de 146 miljoen dieren meerdere keer last. Hittestress kan ernstige gevolgen hebben. De dieren ervaren stress en ongemak, hun gezondheid gaat achteruit en ze kunnen er zelfs aan sterven. Ook vertonen ze vaak afwijkend gedrag. Zo rollen varkens in hun eigen uitwerpselen bij gebrek aan modder.

Noord-Brabant meeste leed

In Noord-Brabant hadden veruit de meeste dieren last van hittestress, ongeveer 43 miljoen. Op de tweede plek staat Limburg met 23 miljoen dieren, gevolgd door Gelderland met ruim 17 miljoen dieren. In deze provincies worden relatief veel dieren gehouden en doordat ze verder van de kust liggen, zijn daar meer hete dagen.

Hittegolf augustus

“Met name tijdens de hittegolf in augustus hebben de dieren erg geleden,” vertelt Hilhorst. Naar schatting ging dit om 81 miljoen dieren. “De dieren leefden meer dan tien dagen achtereen onder extreme omstandigheden.” De temperatuur en luchtvochtigheid lagen ver boven het niveau van waaraf dieren hittestress ervaren.

Meldpunt overladen

Bij het Meldpunt Hittestress kwamen 440 meldingen binnen. “Dat maakte nog eens pijnlijk duidelijk hoe groot de ernst en omvang van het leed zijn,” zegt Hilhorst. Veel meldingen gingen over schapen en koeien die geen schaduw en soms zelfs geen water kregen. Een steekproef van Wakker Dier bij schapen in Noord-Holland bevestigde dit beeld. Driekwart kreeg helemaal geen schaduw en nog eens zeventien procent onvoldoende.

Actieplan

Vorige maand overhandigde Wakker Dier een actieplan en een petitie met ruim 78 duizend handtekeningen aan minister Schouten (LNV). Met het actieplan wil de dierenwelzijnsorganisatie de minister op weg helpen. Het plan bevat tien prioriteiten waarmee dieren tegen hitte kunnen worden beschermd. De minister heeft nog niet officieel gereageerd.