Daarom houden we bij hoe vaak er vlees met en zonder dierenwelzijnskeurmerk in de folders van de supermarkten staat. Daaruit is ook af te leiden hoe vaak een supermarkt relatief gezien kiloknalt – het percentage kiloknallers van het totaal aantal folderaanbiedingen met vlees. Lees hier meer over hoe deze cijfers worden gemeten.

Ranglijst

Voor het bepalen van de ‘ranglijst’ kijken we vervolgens naar beide aspecten. Wie kiloknalt het hardst in absolute zin (meeste folderplaatsingen van keurmerkloos vlees). En wie het hardst in relatieve zin (grootste percentage keurmerkloos vlees). In beide categorieën maken we een rangorde. Op basis van de cumulatieve ranking van deze twee categorieën maken we onze ranglijst op.
Om precies te zijn:
  1. We rangschikken eerst op aantal kiloknallers. Er worden twaalf* supermarkten gemonitord, dus dit levert een score van één tot en met twaalf. Als twee supermarkten hetzelfde aantal kiloknallers hadden, dan krijgen ze ook hetzelfde rangnummer. Het volgende rangnummer wordt overgeslagen (na een gedeelde derde plek volgt dus plek vijf).
  2. We rangschikken de supermarkten opnieuw. Nu op percentage kiloknallers. Ook dat levert weer een score één tot en met twaalf op. Wederom met de mogelijkheid om gelijk te eindigen.
  3. De behaalde rangnummers worden opgeteld. Deze som bepaalt de plek in de kiloknallerranglijst. Een supermarkt die op twee staat bij het aantal kiloknallers, en op vier bij het percentage heeft een som van zes. Een supermarkt die op plek één en vijf eindigde ook, of een supermarkt die tweemaal op de derde plek stond. Zo kunnen er dus diverse ‘gelijke plaatsen’ ontstaan.

Aanspreken

Ieder kwartaal laten wij op deze pagina de nieuwe ranglijst zien. Daarnaast houden we ook de ontwikkelingen op verschillende diergroepen in de gaten. Zo is bijvoorbeeld het aantal kiloknallers met kip fors toegenomen sinds 2015. Regelmatig zullen wij de supermarkten waarvan wij geloven dat ze verbeteringen in de markt vertragen aanspreken, zeker wanneer zij hun leven niet beteren.

kiloknallerranglijst_2022_totaal
WD_Kiloknaller Tabel Q1 en Q2 2022_150dpi
Kiloknaller_ranglijst_2021 totaal_72dpi