Daarom houden we bij hoe vaak er vlees met en zonder dierenwelzijnskeurmerk in de folders van de supermarkten staat. Daaruit is ook af te leiden hoe vaak een supermarkt relatief gezien kiloknalt – het percentage kiloknallers van het totaal aantal folderaanbiedingen met vlees. Lees hier meer over hoe deze cijfers worden gemeten.

Ranglijst

Voor het bepalen van de ‘ranglijst’ kijken we vervolgens naar beide aspecten. Wie kiloknalt het hardst in absolute zin (meeste folderplaatsingen van keurmerkloos vlees). En wie het hardst in relatieve zin (grootste percentage keurmerkloos vlees). In beide categorieën maken we een rangorde. Op basis van de cumulatieve ranking van deze twee categorieën maken we onze ranglijst op.
Om precies te zijn:
  1. We rangschikken eerst op aantal kiloknallers. Er worden twaalf supermarkten gemonitord, dus dit levert een score van één tot en met twaalf. Als twee supermarkten hetzelfde aantal kiloknallers hadden, dan krijgen ze ook hetzelfde rangnummer. Het volgende rangnummer wordt overgeslagen (na een gedeelde derde plek volgt dus plek vijf).
  2. We rangschikken de supermarkten opnieuw. Nu op percentage kiloknallers. Ook dat levert weer een score één tot en met twaalf op. Wederom met de mogelijkheid om gelijk te eindigen.
  3. De behaalde rangnummers worden opgeteld. Deze som bepaalt de plek in de kiloknallerranglijst. Een supermarkt die op twee staat bij het aantal kiloknallers, en op vier bij het percentage heeft een som van zes. Een supermarkt die op plek één en vijf eindigde ook, of een supermarkt die tweemaal op de derde plek stond. Zo kunnen er dus diverse ‘gelijke plaatsen’ ontstaan.

Ieder kwartaal

Ieder kwartaal laten wij op deze pagina de nieuwe ranglijst zien. Regelmatig zullen wij de ‘topscorers’ per kwartaal, halfjaar, en/of jaar ook via een publiekscampagne op het veroorzaakte dierenleed aanspreken. De supermarkten die bovenaan de ranglijst eindigen, kunnen rekenen op onze aandacht, zeker wanneer zij hun leven niet beteren.

Andere ontwikkelingen

Naast deze ranglijst blijven we natuurlijk ook aandacht vragen voor andere ontwikkelingen op kiloknaller-gebied en voor de prijs die de dieren hiervoor moeten betalen.
Kiloknallerranglijst-2018-kwartaal-1-tm-3
Kiloknallerranglijst-2018-kwartaal 1 2
Kiloknallerranglijst 2017 totaal