Een kiloknaller is dus niet perse een afprijzing, maar kan ook een ander soort promotie zijn zoals ‘laagste prijsgarantie’, een aanprijzing van een nieuw product in het assortiment, of simpelweg het aandacht vragen voor dit keurmerkloze vlees in de folder.

Hoe worden de folderaanbiedingen geteld?

Alle wekelijkse folderaanbiedingen tellen mee, alsmede extra folders zoals de paas-, voorjaars-, kerstfolder, maandaanbiedingen en kortlopende weekend- en dagaanbiedingen. Ook uitingen in de reclamefolder zonder een duidelijke afprijzing tellen mee. De telling vindt plaats op SKU-niveau, verschillende varianten tellen dus apart mee.

Welke vleessoorten worden er geteld?

Op hoofdlijnen tellen we deze producten:
  • Al het vlees en gevogelte in het vers vlees schap.
  • Alle vleeswaren in het koelvak (vers, voorverpakt, tapas en patés).
  • Vol- en halfconserven, zoals fabrieksrookworsten, verduurzaamde en gedroogde worsten welke ongekoeld in het schap bij kruidenierswaren liggen.

Wat niet meetelt zijn folderplaatsingen voor producten waar vlees een beperkt deel van uitmaakt zoals kant-en-klaar maaltijden, ragout, salades, pizza’s en soepen.

Welke producten gelden als keurmerkloos?

Bij deze tellingen geldt vlees als keurmerkloos als er geen algemeen erkend dierenwelzijnskeurmerk (tekst of logo) zichtbaar is in of bij de folderplaatsing. Wakker Dier hecht belang aan onafhankelijke keurmerken. Enerzijds omdat zij duidelijkheid scheppen voor de consument. Maar vooral ook omdat bij een keurmerk wordt gecontroleerd of gedane welzijnsclaims ook daadwerkelijk worden waargemaakt. Onder algemeen erkende dierenwelzijnskeurmerken verstaan wij: Beter Leven, biologisch, Label Rouge en scharrelvlees.
Kip

Veel supermarkten zijn momenteel bezig met de omschakeling naar kip met één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming. Wakker Dier beschouwt één ster Beter Leven als ondergrens voor het kippenwelzijn. Kip die niet voldoet aan minimaal deze welzijnseisen, telt daarom mee als kiloknaller. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kip met Pluimgarantie die bij verschillende Superunieleden ligt. Ook de Nieuwe Standaardkip bij Jumbo en de nieuwe AH kip van Albert Heijn die tot 2023 in het schap lagen tellen mee.

Varken
Sommige supermarkten zijn omgeschakeld naar iets beter varkensvlees: het Varken van Morgen. Dit vlees voldoet aan de normen van 1 ster Beter Leven. Maar omdat de supermarkten niet altijd het keurmerk vermelden en er ook wordt gestunt met gangbaar varkensvlees, is het voor de klant vaak onduidelijk wat er wordt aangeboden. Wakker Dier telt daarom alle reclames voor varkensvlees waar geen keurmerk bij wordt vermeld mee als kiloknaller.
Rundvlees
Bij rundvlees is vaak niet duidelijk of men te maken heeft met vlees van vleesrunderen, kalveren of van melkkoeien. Voor vleesrunderen en vleeskalveren bestaan zowel het Beter Leven keurmerk, als het biologisch keurmerk. Voor melkkoeien enkel het biologisch keurmerk. Ook voor rundvlees telt Wakker Dier alle reclame zonder zichtbaar dierenwelzijnskeurmerk mee. Dus ook reclames voor bijvoorbeeld ‘Iers rundvlees’ zijn kiloknallers, want dit vlees voldoet niet aan de eisen voor 1 ster Beter Leven. Vleesrunderen lopen in de zomerperiode weliswaar veelal buiten met hun kalf, maar er is geen garantie dat ook andere welzijnsproblemen zijn opgelost, zoals onverdoofde castratie en onthoorning, en roostervloeren.
Schaap, geit en ‘wild’
Een (heel) klein gedeelte van de folderreclames zijn voor andere diersoorten dan de drie hierboven beschreven. Denk aan geiten, schapen en lammeren, eenden, kalkoenen en konijnen. Sommige liggen in het schap met het label ‘wild’. Ook reclame voor vlees of vleeswaren van deze diersoorten zonder dierenwelzijnskeurmerk telt Wakker Dier mee als kiloknaller. Want het overgrote deel van deze soorten zijn geen wild, maar komen uit de vee-industrie, zoals konijn of eend. Enkel als volledig zeker is dat vlees van ‘echt wild’ komt, dat een wild leven had, wordt een aanbieding niet meegeteld.

Wat wil Wakker Dier

Wakker Dier wil dat supermarkten de klant juist gaan wijzen op vlees met een dierenwelzijnskeurmerk en daar helder en duidelijk over communiceren. Zo kiest de klant vaker voor vlees met een keurmerk, in plaats van industrievlees. Zo kunnen meer boeren omschakelen naar een diervriendelijkere houderijvorm en daarmee hun dieren een beter leven geven.