• stem van de vergeten dieren in de Nederlandse vee-industrie

Het leven van een koe in de vee-industrie

Er leven 4 miljoen koeien in Nederland. Bijna al deze koeien zijn opgegroeid zonder moeder. Hun hoorns worden weggebrand en steeds meer koeien komen nooit in de wei. Door slechte huisvesting krijgen veel koeien last van pootproblemen. Sommige vleeskalfjes moeten - voordat ze worden geslacht - eerst nog op lang internationaal transport. Lees hier meer over het leven van melkkoeien, kalveren en vleesrunderen.

  • portal button melkkoe
  • portal button vleeskalf
  • portal button vleesrund

Stem nu op het grootste Liegebeest van 2016!

Misleiding over dierenleed gewoon op verpakking? Dat kan toch niet! Samen pakken we deze producenten aan.

Wie van deze 5 producten is volgens jou de grootste misleider?
Stem nu en help de dieren!

JA, ik stem nu om misleiding te stoppen Misschien later