SMS-actievoorwaarden Wakker Dier

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op sms-acties van Wakker Dier ten bate van het werk van Wakker Dier: de verbetering van het welzijn van de dieren in de vee-industrie.

Omschrijving SMS-actie

Wakker Dier roept het Nederlandse publiek op verschillende manieren op om een sms met de woorden ‘WAKKERDIER’, ‘WAKKER’, ‘KILOKNALLER’, ‘VARKEN’ of ‘PLOFKIP’ te sturen naar het nummer 4333. Het betreft een eenmalige donatie van €3. De minimale leeftijd om mee te doen is 18 jaar.

Voor de door de deelnemer verzonden sms worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms door Wakker Dier beantwoord met een bedank-sms. Met deze bedank-sms wordt eenmalig een donatie van €3 door de provider van de deelnemer in rekening gebracht of van het beltegoed geïncasseerd.

Besteding van de opbrengst
De donaties die Wakker Dier door deze actie ontvangt worden besteed aan de campagnes van Wakker Dier om het leven van de dieren in de vee-industrie te verbeteren.

Spelregels

 • Deze actie is georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
 • Het betreft een eenmalige dienst en is dus geen abonnementsdienst.
 • Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen.
 • Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatie geen andere kosten verbonden.
 • Voor het uitvoeren van deze dienst werkt Wakker Dier samen met CM Telecom B.V. Het gedoneerde bedrag wordt via CM Telecom B.V. aan Wakker Dier afgedragen, na aftrek van de service fee van je mobiele provider en bij sommige providers BTW. De opbrengst voor Wakker Dier van een donatie van €3 is ongeveer €2,60. Het precieze bedrag per individuele sms is afhankelijk van je mobiele provider.
 • Deze dienst voldoet aan Gedragscode sms-dienstverlening en de Reclamecode sms-dienstverlening.

 

Gebruik gegevens

Wakker Dier legt het ontvangen mobiele nummer vast ter uitvoering van deze actie. Je gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Zie ook de privacyverklaring van Wakker Dier over de omgang met persoonsgegevens.

Wakker Dier zal deelnemers mogelijk eenmalig bellen om je om te bedanken, meer uitleg te geven over deze actie en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van Wakker Dier. Stel je er geen prijs op om door Wakker Dier op de hoogte te worden gehouden of gebeld te worden? Mail dan dit verzoek met je telefoonnummer naar: [email protected].

Wakker Dier is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties.

 

Aansprakelijkheid

Wakker Dier en de door haar ingeschakelde derden voor de uitvoering van deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Meer specifiek zijn Wakker Dier en de door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk:

 • Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan.
 • Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

 

Algemeen

 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
 • De acties lopen tot een nader te communiceren tijdstip. Wakker Dier behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.
 • Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Wakker Dier een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.